Well Root PT

25.00 лв.

Биокерамична ендодонтска паста

Любими
Количество

• Описание: Well Root PT е готова за употреба биокерамична паста. Представлява смес от алумино-силикатен цимент и няколко други съставки. Втвърдява се без необходимост от вода. Предлага се в компюли за директно аплициране.

• Съдържание: Биокерамичната паста съдържа – калциев алумино-силикат, циркониев оксид и уплътняващ агент.

• Време за втвърдяване: Под 25 минути, измерено по стандарта ISO 6876:2012. Във влажна среда втвърдяването може да завърши и за по-малко от 10 минути. В суха среда времето за втвърдяване се удължава.

• Индикации за употреба: За лечение на пулпити при временни зъби, за директно покритие на пулпата; за лечение на перфорации на пода на пулпната камера и на корените на зъба; за лечение на вътрешна резорбция на корена; за ретроградно запечатване на канала при апикална остеотомия; за запълване на горната трета на много широки канали (над размер #60); за апексификация на корени с незавършено развитие.

• Препоръчван начин на употреба: Екструдирането на пастата може да стане като компюлата се постави в пистолет или като се натисне бавно буталото на компюлата с подходящ инструмент, например пинсета. При използването на пинсета, материалът се екструдира върху стерилна стъклена плочка и се аплицира с помощта на подходящ инструмент. Материалът позволява оформяне с пръсти при използване на стерилни ръкавици.

• Лечение на пулпит при временни зъби: Остранява се пулпата от пулпната камера на временния зъб и в дълбочина от 1 – 1.5 мм навътре в кореновите канали. Прави се хемостаза с промивка с хипохлорит или 3 % разтвор на кислородна вода. Пулпната камера се дезинфекцира със спирт с помощта на стерилен памучен тупфер. Промива се с физиологичен разтвор или дестилирана вода. Подсушава се с въздух. От компюлата се екструдира достатъчно количество биокерамична паста, така че да стигне за запълване на цялата пулпна камера. Пастата се оформя на топче и със сонда се поставя в пулпната камера. С помощта на подходящ инструмент пастата се разнася, така че да изпълни плътно пулпната камера. Отгоре се поставя временна вложка за 24 часа. По време на следващото посещение, с турбинен борер се отстранява временната вложка и толкова от вече втвърдената биокерамична паста, колкото е нужно, за да се оформи добре кавитета за обтурацията. Емайловите ръбове на кавитета се ецват, нанася се бонд и се обтурира с композит.

• Директно покритие на пулпата: След оформяне на кавитета, същия се почиства кислородна вода и спирт. Ако има нужда от хемостаза, пулпната лезия може да се промие с хипохлорит до спиране на кървенето. Следва промивка с физиологичен разтвор или дестилирана вода. Подсушава се със стерилен памучен тупфер или с въздух. Върху пулпната лезия се поставя необходимото количество паста без да се упражнява натиск. Пастата се разнася, така че тя да покрие добре пулпната лезия. Покрива се с фотополимерен глас-йономер или композитна подложка и се фотополимеризира. Емайловите ръбове на кавитета се ецват, нанася се бонд и се обтурира с композит.

• Лечение на перфорация или вътрешна резорбция на корена: След оформяне и промивка на кореновия канал, същия се запълва с СаОН за 3-5 дни. В следващото посещение Са(ОН)2 се отстранява и каналът се промива добре. След локализация на перфорацията/резорбцията, пастата се нанася с подходящ инструмент или с хартиен щифт, така че да покрие перфорацията или зоната на резорбция. За да се запази проходимостта на канала, в хода му се поставя гутаперков щифт. Най-отгоре се поставя влажен памучен тупфер (напоен с вода и изстискан). Кавитетът се запечатва с временна вложка. За проверка на резултатта се прави контролна рентгенография. Ако е необходимо, кавитетът се отваря, промива се с физилогичен разтвор, за да се острани пастата и процедурата се повтаря до постигане на успешно запечатване на перфорацията/резорбцията. Към рутинно запълване на канала може да се пристъпи най-рано след 4 часа.

• Лечение на перфорация на пода на пулпната камера: Кавитетът и зоната на перфорация се почистват. Ако има кървене се прави промивка с хипохлорит на зоната на перфорацията. След това се промива с физилогичен разтвор или дестилирана вода. Подсушава се. С подходящ инструмент се нанася достатъчно количество биокерамична паста върху зоната на перфорацията и се разнася, така че добре да покрие зоната на перфорацията и поне 0.5 мм от дентина на границата на дефекта. Покрива се с фотополимерен глас-йономер или композитна подложка и се фотополимеризира. Емайловите ръбове на кавитета се ецват, нанася се бонд и се обтурира с композит.

• Запечатване на канала при апикална остеотомия: След постигане на хемостаза и оформяне на последните 3-5 мм от кореновия канал, с подходящи инструменти (ултразвуков накрайник) се екструдира върху стерилна стъклена плочка достатъчно биокерамична паста. Апикалният край на канала се промива с физиологичен разтвор и се подсушава. Пастата се оформя с пръсти и с подходящ инструмент (например малка шпатула) се нанася в канала. Излишъкът се почиства със стерилна марля и костния кавитет се промива с физиологичен разтвор. Оперативната интервенция завършва с поставяне на костно-заместващ материал, ако е нужно и зашиване на оперативната рана.

• Апексификация: Обработете и промийте кореновия канал. Подсушете с хартиени щифтове. С плъгер или хартиени щифтове поставете необходимото количество паста в апикалните 3-5 мм от канала и кондензирайте с хартиен щифт с отрязан връх или подходящ плъгер. Трябва да създадете апикална бариера с дължина 3-5 мм. Направете ренгенография, за да проверите резултата. Запълнете останалата част от канала по познатите методики. Ако резултатът е незадоволителен отстранете пастата с походящ инструмент (например пила Хедстрьом) и промийте обилно с физиологичен разтвор или дестилирана вода. Подсушете канала и повторете процедурата до постигане на задоволителен резултат.

• Съхранение: Далеч от влага и при температура от 10 до 25 °С. Винаги съхранявайте компулата в пликчето, за да намалите достъпа на влага. Пазете компюлата от директна слънчева светлина. Не използвайте, ако установите увреждане на опаковката / компюлата.

 

Производител Vericom, Корея