Промоция

Incidin Liquid

24.00 лв.90.00 лв.

Готов разтвор за бърза дезинфекция на повърхности

Количество
Любими
Любими

В редица случаи се налага постигането на бърза и сигурна дезинфекция на повърхности и предмети от медицинското обзавеждане. Incidin Liquid представлява препарат на алкохолна основа, готов за употреба, без добавка на алдехиди, с който този ефект е гарантиран.

• Широк спектър на действие срещу бактерии (вкл. Tbc), гъби, вируси (HBV, HIV, Papova, Rota, Adeno, Vaccinia, Noro, Rota, BVDV)
• Активно-действащи вещества: Изопропанол (35%), n-Пропанол (25%)
• Отлично подбрана комбинация от активнодействащи съставки с взаимнодопълващо се действие
• Не съдържа алдехиди
• Приятен аромат
• Готов за употреба
• Изпарява се за особено кратко време от обработваните повърхности
• Прилага се и под формата на спрей
• Екстремно кратка експоцизия: 

Бактерициден, вкл. (Tbc), фунгициден (C.albicans) – неразреден 1*- 5** минути
Активност спрямо вируси с обвивка: ( вкл. HBV, HIV, HCV, Vaccinia) съгл. EN 14476  – неразреден 30 секунди
Активност спрямо Papova съгл. DVV 2008  – неразреден 10 минути
Активност спрямо Adeno съгл. EN 14476  – неразреден 1 минута
Активност спрямо Noro съгл. EN 14476  – неразреден 10 минути
Активност спрямо Rota съгл. EN 14476 – неразреден 30 секунди

⃰ Съгласно DGHM, EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 16615
⃰ ⃰Съгласно VAH
Разрешение за пускане на пазара на биоциден препарат от МЗ № 0027-3/17.12.2014 г.

 

Производител: Ecolab

Количество

1 l, 5 l