ЕДНОДНЕВЕН КУРС С Д-Р РОСЕН ВЕНЕЛИНОВ

800.00 лв.Безплатна доставка

Любими
Количество
Категория:

КОРЕНОВОТО ЛЕЧЕНИЕ – ОФОРМИ, ПОЧИСТИ, ЗАПЪЛНИ

СОФИЯ, 15 НОЕМВРИ 2024

лектор д-р Росен Венелинов


Теоретико-практическият курс е ориентиран както към млади, така и към опитни общопрактикуващи зъболекари и цели да покаже едни от най-добрите техники, методи и инструментариум за провеждане на лесно и предсказуемо ендодонтско лечение.

В рамките на курса ще бъдат обяснени тънкостите при предварителната подготовка на канала, обработката с Crown-down техника, иригацията, обтурирането на кореновия канал със Single cone техника и употребата на биокерамичен сийлър.

Участниците ще научат повече за трудно достъпните канали и ще разберат клиничните процедури за откриването на скритите от тях. Ще разберат кога да спрат и кога да продължат в борбата с „непроходимите“ канали. Ще научат как да измерват правилно работната дължина на канала и какви са тънкостите при боравене с ротиращи пили и ендо мотори.
Целта на курса е да направи прогнозируемо всяко кореново лечение, а участниците да повишат успеваемостта си.


09:00 – 12:00 ТЕОРЕТИЧЕН ПАНЕЛ
1. Анализ и прогноза
–    Анализ на рентгенографиите, СВСТ
–    Пародонтална, възстановителна и ендодонтска прогноза
2. Изолация и подготовка на ендодонтски кавитет
–    Кофердам. Клампи
–    Изолация при дълбоко разрушени зъби
–    Пре-ендодонтско изграждане
 3. Crown-down
–    Употреба на ръчни инструменти
–    Обработка на коронарната и средна част на канала
4. Crown-down с машинни инструменти
–    Употреба на VDW.Rotate и Reciproc Blue
–    Ротиращи и реципрочни движения – кои кога?
 5. Апекс локация (АЛ)
–    Техника, инструментариум и принципи на точната АЛ
8. Инструментариум и принципи на иригацията
–     Иригационен протокол
 9. Обтуриране на КК
–    Подготовка за обтуриране
–    Инструментариум
–    Материали
–    Single cone-техника
–    Употреба на биокерамичен сийлър и гутаперка

12:00 – 13:00 ОБЕДНА ПОЧИВКА

13:00 – 16:00 ДЕМОНСТРАЦИЯ И ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ
Демонстрация под микроскоп на техника за обработка на каналите, иригация, обтурация с биокерамичен сийлър и гутаперков щифт върху пластмасов прозрачен зъб (молар).
Работа на курсистите върху екстрахирани зъби и пластмасови макети. Ръчна, машинна обработка, промивки, обтуриране на каналите с биокерамичен сийлър и гута щифт.
16:00 – 16:30 ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
Необходимо е всеки курсист да си осигури 1 до 3 естествени зъба с предварително оформен кавитет (за предпочитане премолари или молари, но да не са мъдреци).
Участниците ще получат тренировъчни китове, които включват инструменти VDW.RotateTM, Reciproc Blue, ръчни инструменти, хартиени и гутаперкови щифтове, ендодонтска линийка, тренировъчен зъб и помощни материали.

15 НОЕМВРИ 2024, София, бул. Цариградско шосе 90, КАПИТАЛ ФОРТ, зала МАНХАТЪН