Author Archives for galu

ЕНДОДОНТСКИ КУРС

февруари 4, 2020 4:00 pm Published by Leave your thoughts

ЕНДОДОНТСКОТО ЛЕЧЕНИЕ В НАШИ ДНИ: КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА СЪВРЕМЕННИЯ ЕНДОДОНТСКИ ПРОТОКОЛ Теоретичен и практически курс Лектор: д-р Людмил... View Article