Успешни естетични възстановявания – директни композитни фасети/бондинг чрез две техники – послойна и инжекционна, с продукти на Kuraray Noritake, Япония и матрична система iVeneer

ТЕОРЕТИЧЕН И ПРАКТИЧЕСКИ КУРС

31 май 2024
София, Интер Експо Център, бул. Цариградско шосе 147


 9,30 – 13,00       ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ
– Подбор на клинични случаи

– Правилен избор на композитни материали
– Определяне на цвят
– Нанасяне на композитните маси
– Алгоритъм на финиране и полиране
– Представяне на авторски клинични случаи
13,00 – 14,00     ОБЕДНА ПОЧИВКА (за участниците осигурен е обяд)
14,00 – 17,00     ДЕМОНСТРАЦИОННА И ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ
– Демонстрация стъпка по стъпка за изработване на композитни фасети чрез две техники
1) послойна техника за нанасяне на композит
2) инжекционна техника чрез iVENEER
– Всеки участник ще има възможност да работи индивидуално върху модел
– За практическата част ще се използват материали Kuraray Noritake – Clearfil Majesty ES2, Clearfil Universal Bond, Clearfil Majesty ES Flow, Clearfil Twist Dia, матрична система iVeneer
 
 Такса за участие: 650 лв.

10 % отстъпка за продукти на Kuraray Noritake по време на събитието
 
За записвания:
02 986 35 68, 0888 52 70 90, 032 263 263
е-mail: office@excelldent-bg.com
 
Д-р Галина Консулова е завършила ФДМ гр. Пловдив през 2008г. Има интереси и клиничен опит в областта на естетичната дентална медицина-директни и индиректни възстановявания на фронтални и дистални зъби, цялостна рехабилитация на съзъбието. Участвала е в престижни международни форуми по естетика.