Важни първи стъпки към успешни естетични възстановявания – бондинг/директни композитни фасети на фронтални зъби с продукти на Kuraray Noritake, Япония

  • от

ТЕОРЕТИЧЕН И ПРАКТИЧЕСКИ КУРС

12 МАЙ 2023
София, Капитал Форт, бул. Цариградско шосе 90, зала Сити

 
9,30 – 13,00       ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ
– Подбор на клинични случаи

– Правилен избор на композитни материали
– Определяне на цвят
– Опростена техника за нанасяне на композитни маси
– Алгоритъм на финиране и полиране
– Представяне на авторски клинични случаи
13,00 – 14,00     ОБЕДНА ПОЧИВКА (осигурен е обяд за участниците в двете части)
14,00 – 17,00     ДЕМОНСТРАЦИОННА И ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ

– Демонстрация стъпка по стъпка за изработване на композитна фасета
– Всеки участник ще има възможност да работи индивидуално върху модел
– За практическата част ще се използват материали Kuraray Noritake -Clearfil Majesty ES2, Clearfil Universal Bond, Clearfil Majesty ES Flow, Clearfil Twist Dia
 
 Такса за участие:
– 150 лв. за теоретичната част
– 300 лв за практическата част
в брой или по сметка BG53UNCR76301078238385, BIC UNCRBGSF, Уникредит Булбанк
 
10 % отстъпка за продукти на Kuraray Noritake по време на събитието
 
За записвания:
02 986 35 68, 0888 52 70 90, 0885 22 12 45, 032 263 263
е-mail: office@excelldent-bg.com
 
Д-р Галина Консулова е завършила ФДМ гр. Пловдив през 2008г. Има интереси и клиничен опит в областта на естетичната дентална медицина-директни и индиректни възстановявания на фронтални и дистални зъби,цялостна рехабилитация на съзъбието. Участвала е в престижни международни форуми по естетика.