НОВО! Биокерамичен сийлър VDW.1Seal

  • от

VDW.1Seal е биокерамичен сийлър на основата на трикалциев силикат. Материалът е биосъвместим, като подпомага образуването на хидроксиапатит и естествения оздравителен процес. Предлага се в шприца 3g, готова за употреба, без необходимост от предварително смесване. Може да се използва самостоятелно или в комбинация с гутаперка.

 

+ Слаба разтворимост (0.11%) с висока устойчивост на отмиване

+ Време за втвърдяване 2-4 часа, без свиване и разширяване на материала

+ Минимална дебелина на филма – 26 µm

+ Хидрофилен

+ Отлична течливост, позволяваща запълване на труднодостъпни зони, като аксесорни канали и истмуси

+ Отлична рентгеноконтрастност

+ Шприца 3 g

Биокерамичен сийлър VDW.1Seal