ЕНДОДОНТСКИ КУРС

ЕНДОДОНТСКОТО ЛЕЧЕНИЕ В НАШИ ДНИ: КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА СЪВРЕМЕННИЯ ЕНДОДОНТСКИ ПРОТОКОЛ

Теоретичен и практически курс

Лектор: д-р Людмил Искъров

28.03.2020, зала Самара
Търговско-промишлена камара – Пловдив
Пловдив, ул. Самара 7

9:30 – 13:00 Теоретична част
– Анатомични аспекти: особености при някои зъби. Къде да внимаваме и кога да бъдем смели?
– Добрата диагноза – основата, на която стоим.
– Основни понятия и термини в ендодонтията.
– Кофердам. Началото на всяко лечение.
– Ендо кавитети: микродостъп, конвенционален достъп – кога, какво ни трябва /особености при някои зъби/?
– Предварително изграждане и смисълът от него.
– Липсата на феруло. Кога свършват нашите възможности?
– Апаратурата, която ни е необходима и как да работим с нея?
– Машинна обработка: гладък път, ротиращи системи, реципрочни системи. С какво разполагаме, за да осъществим целите си?
– Иригацията на корено-каналната система – активната борба.
– Системи за запълване. Топли техники, биокерамични сийлъри.
– Временно запечатване. Кога да възстановим дефинитивно?
– Проследяване на ендодонтските случаи /Ако не ги следим, някой друг ще го прави/.
– Въпроси и коментари

13:00 – 14:00 Обедна почивка
14:00 – 17:00 Демонстрация и практическа работа

Демонстрацията ще се проведе с дентален микроскоп Prima DNT, Labomed, USA.

Работа върху екстарахирани зъби и тренировъчни зъбчета с ендомотори на VDW, Германия.
На участниците се предоставят тренировъчни китове с инструменти Mtwo® и Reciproc Blue ®, ръчни инструменти, хартиени и гутаперкови щифтове, ендодонтска линийка Minifix.

Участниците в курса е желателно да носят екстрахирани зъби с добре оформени ендодонтски кавитети, почистени и престояващи във физиологичен разтвор до началото на курса.
По време на курса са осигурени кафе пауза и обяд. Всеки участник получава сертификат.

 

Д-р Людмил Искъров завършва факултета по дентална медицина в София. Развива микроскопски подпомогната практика, насочена към ендодонтия и възстановителна дентална медицина. Води лекции за асистиране и ергономия в ендодонтската практика към сдружение „Хипократ“. Лицензиран лектор на VDW.

 

Записвания и такси за участие:       

– 250 лв. без ДДС до 10.03.2020
– 300 лв. без ДДС до 20.03.2020

платими авансово по сметка BG53UNCR76301078238385, BIC UNCRBGSF, Уникредит Булбанк или в брой

 

За контакти:

Ексел Дент 
1612 София, ул. Юнак 24
02 986 35 68, 0888 52 70 90, 0885 22 12 45
е-mail: office@excelldent-bg.com

Дентакон
Пловдив, бул. Васил Априлов 92
0884 599 500
e-mail: dentacon@dentaconbg.com