ЕНДОДОНТСКОТО ЛЕЧЕНИЕ В НАШИ ДНИ: КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА СЪВРЕМЕННИЯ ЕНДОДОНТСКИ ПРОТОКОЛ

 

Теоретичен и практически курс

Лектор: д-р Людмил Искъров

08.04.2017, Хотел Форум
София, бул. Цар Борис III 41

 

9:00 – 13:00 Теоретична част
– Анатомични аспекти: особености при някои зъби. Къде да внимаваме и кога да бъдем смели?
– Добрата диагноза – основата, на която стоим.
– Основни понятия и термини в ендодонтията.
– Кофердам. Началото на всяко лечение.
– Ендо кавитети: микродостъп, конвенционален достъп – кога, какво ни трябва /особености при някои зъби/?
– Предварително изграждане и смисълът от него.
– Липсата на феруло. Кога свършват нашите възможности?
– Апаратурата, която ни е необходима и как да работим с нея?
– Машинна обработка: гладък път, ротиращи системи, реципрочни системи. С какво разполагаме, за да осъществим целите си?
– Иригацията на корено-каналната система – активната борба.
– Системи за запълване. Топли техники, биокерамични сийлъри.
– Временно запечатване. Кога да възстановим дефинитивно?
– Проследяване на ендодонтските случаи /Ако не ги следим, някой друг ще го прави/.
-Въпроси и коментари

13:00 – 14:00 Обедна почивка
14:00 – 18:00 Демонстрация и практическа работа

 

Работа върху екстарахирани зъби и тренировъчни зъбчета с ендомотор VDW.Silver Reciproc®.
На участниците се предоставят тренировъчни китове с инструменти Mtwo®, Reciproc ® и Reciproc Blue ®, ръчни инструменти, хартиени и гутаперкови щифтове, ендодонтска линийка Minifix.

Участниците в курса е желателно да носят екстрахирани зъби с добре оформени ендодонтски кавитети, почистени и престояващи във физиологичен разтвор до началото на курса.
По време на курса са осигурени кафе пауза и обяд.
Всеки участник получава сертификат и тренировъчния комплект с инструменти и материали.

 

Д-р Людмил Искъров завършва факултета по дентална медицина в София. Развива микроскопски подпомогната практика, насочена към ендодонтия и възстановителна дентална медицина. Води лекции за асистиране и ергономия в ендодонтската практика към сдружение „Хипократ“.

 

Записвания за участие: до 31.03.2017 г.
Такса за участие: 300 лв. без ДДС, платими авансово по сметка
BG53UNCR76301078238385,
BIC UNCRBGSF, Уникредит Булбанк или в брой.

Преференциална цена за студенти – 250 лв. без ДДС

 

За контакти: „Ексел Дент“ ЕООД
1612 София, ул. Юнак 24,
02 986 35 68, 0888 52 70 90, 0885 22 12 45
е-mail: office@excelldent-bg.com

 

EndoKurs