КОФЕРДАМ – ЕЖЕДНЕВНО И ЕКСТРЕМНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Теоретичен и практически курс

Лектор: д-р Димо Димов 

12.11.2016, Хотел Форум

София, бул. Цар Борис III 41

10:00  – 12:00          Теоретична част

Предимства и недостатъци при работа с кофердам.

Инструментариум и материали. Клампи – видове и индикации. Техники на работа. Изолация на един или повече зъби. Изолация при лесни надвенечни и много дълбоки подвенечни дефекти.

12:00  – 13:00 Обедна почивка 

13:00  – 16:00          Практическа работа

Техники на поставяне на кофердам – индикации при различни ситуации.

 

По време на теоретичната част участниците ще се запознаят с основите на работата с кофердам, както и как с помощта на кофердам да преодоляват трудни ситуации и да пестят време, особено при  работа без помощен персонал.

По време на практическата  част на участниците ще се предостави персонална възможност да овладеят различните техники за поставяне на кофердам върху модел, съпътствана от отворена дискусия. Всеки участник ще разполага с комплект за работа, който при желание може да бъде закупен на преференциална цена.

По време на курса са осигурени  кафе пауза и обяд. 

Записвания за участие:   до 01.11.2016 г.

Такса за участие:    120 лв., платими авансово по сметка BG53UNCR76301078238385,

BIC UNCRBGSF, Уникредит Булбанк или в брой.

 

За контакти:

 Ексел Дент ЕООД 

1612 София, ул. Юнак 24,

02 986 35 68, 0888 52 70 90, 0885 22 12 45

е-mail: office@excelldent-bg.com

FB_IMG_1462304985236