ДНИ НА ЕНДОДОНТИЯТА на СРК, 16-17 АПРИЛ 2016

СРК на БЗС организира ДНИ НА ЕНДОДОНТИЯТА. Събитието ще се проведе на 16-17 Април 2016 в хотел Маринела, гр. София.  Фирма Ексел Дент ще участва с изложбен щанд. 

 

Лекционна програма:

16 Април 2016 г. – Лекции:

09:30 – 11:00 Д-р Витторио Франко, Италия: „Вторично eндодонтско лечение: хирургичен подход vs. релечение”

11:30 – 13:00 Д-р Филиппо Kардинали, Италия: „Рационална употреба на образни диагностични системи в ор- тоградната ендодонтия: как, кога и защо?“

13:00 – 14:00 Обяд

14:00 – 15:30 Д-р Катаржина Брус – Савчук, Полша: „Обвързаност на ендодонтското лечение с машинните канални инструменти – цели, ограничения и резултати”

16:00 – 17:30 Д-р Силвия Димитрова и екип, ФДМ Пловдив: “Ротационно и реципрочно инструментиране в ендодонтското прос- транство – кога, как и защо?“ (Лекцията ще е с демонстрация на микроскоп!)

 

17 Април 2016 г. – Курсове:

09:00 – 13:00 Зала 1: Д-р Витторио Франко „RECIPROC, техника с един инструмент“ до 20 участници, такса: 180 лв., на място – 270 лв.

09:00 – 13:00 Зала 2: Д-р Катаржина Брус – Савчук „Протокол на сис- тема S5 ENDOSTAR, принципи за безопасно препариране и иригиране“ до 20 участници, такса: 180 лв., на място – 270 лв.

09:00 – 13:00 Зала 3: Д-р РУМЕН ИЛИЕВ: „3D реннтгеново изследване – нов помощник в ендодонтското лечение“ до 20 участници,такса: 40 лв., на място – 60 лв.

13:30 – 17:30 Зала 1: Д-р Филиппо Kардинали „ONE SHAPE PROCEDURE PACK – съвременната ендодонтия“ до 20 участници, такса: 180 лв., на място – 270 лв. 13:30 – 17:30 Зала 2: Д-р Силвия Димитрова и екип „Ротационно и реципрочно инструментиране в ендодонтското пространство с PROTAPER NEXT И WAVEONE GOLD. Триизмерно обтуриране на корено- каналната система с THERMAFIL и обтуратори Gutta●Core” до 15 участници, такса: 180 лв., на място – 270 лв.