Общи условия

Моля, прочетете внимателно настоящото споразумение за приемане на общите условия, преди да използвате този сайт.

С всяко Ваше действие, съставляващо пряко или косвено използване съдържанието на настоящия сайт, или на предлагани от него стоки или услуги, Вие потвърждавате волята си за приемане и обвързване с клаузите на настоящото споразумение и изложените в него Общи условия, при което възникналите между Вас и „Ексел Дент” ЕООД отношения, са предмет на уреждане от настоящото споразумение, във вида му към момента на използването на сайта. В случай, че не сте съгласни с изложените тук Общи условия или не желаете да се обвързвате с тях, то следва да не продължавате използването на този сайт.

 

І. Общи условия

„Ексел Дент “ ЕООД е търговското дружество, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията на Република България, с ЕИК:121371928 и адрес за кореспонденция: 1612 София, жк Хиподрума, ул. Юнак 24.

Същото упражнява дейността си съобразно законодателството на Република България, в т.ч. Закона за медицинските изделия и Закона за защита на потребителите. „Ексел Дент“ ЕООД притежава разрешение за търговия на едро с медицински изделия рег.N IV-Р-Т/МИ-435/11.11.2008 г., на основание чл.79, ал.3, т. от Закона за медицинските изделия, издадено от Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерство на здравеопазването. Полаганите усилия от наша страна, за осигуряване на достоверност и точност на представената информацията, гарантират актуалността и верността на същата, доколкото изхожда от нас или е предоставена по съответния законов ред от трети източник. С оглед прецизиране на предоставената информация и за избягване на евентуални недоразумения, интересуващите се от съдържанието на страницата лица, следва да се обръщат за съдействие към служителите ни в офиса, на телефон 02 986 35 68. „Ексел Дент“ ЕООД не носи отговорност за физически и морални проблеми, в следствие на посещението на уебсайта и информацията, публикувана в него.

 

Продуктите, предлагани в тази електронна страница са предназначени само за професионална употреба от лекари по дентална медицина.

 

ІІ. Отговорност

„Ексел Дент“ ЕООД не изключва възможността за грешки, закъснения, пропуски, неактивност на сайта и загуба на цялото количество или частични данни, поради технически или човешки фактори, поради което и не носи отговорност в тази връзка.

ІІІ. Авторски права

Изложените материали в сайта на „Ексел Дент“ ЕООД не могат да бъдат копирани, възпроизвеждани, разпространявани, препращани или обработвани под различна форма, без предварителното разрешение на „Ексел Дент“ ЕООД. Разрешение за изтегляне на материали от този сайт се дават само за лични, некомерсиални цели. „Ексел Дент“ ЕООД забранява публикуване на копие на сайта.

ІV. Защита на личните данни

В базата данни на „Ексел Дент“ ЕООД, Вие получавате пълна защита на личната Ви информация. Ние използваме Вашите лични данни, за да идентифицираме Вашия достъп до сайта или за изследване на потребителските мнения и подобряване качеството на обслужването. Наше задължение е да не предоставяме Вашите данни на трети лица, освен в случаите, когато законът ни задължава.

V. За сайта

„Ексел Дент“ ЕООД си запазва правото да коригира евентуални грешки, пропуски или неточности в представената информация. Тъй като основната информационна база се черпи от източници, създадени от трети лица, ние не поемаме никаква отговорност за точността, надеждността, коректността или пълнотата на предоставената информация, относно съдържание, услуга или стока. Така също, ние не гарантираме и не се задължаваме да осигурим работа на сайта без прекъсване или без възникване на грешки, в т.ч. относно ползването на онлайн услугите.
Независимо от всичко, ние полагаме усилия за осигуряване на това, предоставената на сайта ни информация да бъде актуална и точна, за да бъдем максимално полезни за пълноценното Ви информиране за предлаганите от нас изделия. Търговска марка и авторски права
Съдържанието на сайта е предмет на защита от действащото право, в т.ч. правата върху търговски марки, авторски права, права на интелектуална собственост и др. Потребителите на сайта и третите лица нямат право да ползват съдържанието на сайта, или какъвто и да било елемент от него, за търговски цели, като в противен случай носят цялата отговорност, съгласно приложимото право.

VІ. Регистрация

Електронният магазин на „Ексел Дент“ ЕООД дава възможност на потребителите да разгледат, да получат пълна информация и да закупят стоките, предлагани в него.
Всеки Потребител е длъжен да попълни регистрационната форма, в която да посочи верни данни, необходими за издаването на фактура и данни за доставка, както и валиден адрес, телефонен номер и e-mail адрес и да даде съгласие с Общите условия с отметка, при извършване на покупка.
С отбелязване с отметка в полето „Прочетох и се съгласявам с условията за ползване и доставка“. Потребителят извършва своето електронно изявление, по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема изцяло.

VІ. Регистрация

Електронният магазин на „Ексел Дент“ ЕООД дава възможност на потребителите да разгледат, да получат пълна информация и да закупят стоките, предлагани в него.
Всеки Потребител е длъжен да попълни регистрационната форма, в която да посочи верни данни, необходими за издаването на фактура и данни за доставка, както и валиден адрес, телефонен номер и e-mail адрес и да даде съгласие с Общите условия с отметка, при извършване на покупка.
С отбелязване с отметка в полето „Прочетох и се съгласявам с условията за ползване и доставка“. Потребителят извършва своето електронно изявление, по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема изцяло.

VІІ. Поверителност на личните данни

Личните данни, получени от „Ексел Дент“ ЕООД в хода на регистрацията на Потребителите на сайта, се ползват единствено и само с цел обслужването на същите, включващо приемане и изпълнение на поръчки и връзка с тях, в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Данните няма да бъдат предоставяни на трети лица под никаква форма или да бъдат използвани за цели, различни от гореописаните.
Потребителската регистрация може да бъде закрита по всяко време по молба на Потребителя, изпратена в писмен вид на office@excelldent-bg.com.

VІІІ. Сигурност на личните данни

Потребителят носи пълна отговорност относно опазването на потребителските имена и пароли, както и за действия на трети лица със същите. При съмнение за неправомерен и неоторизиран достъп, откраднати или изгубени име и/или парола, Потребителят следва да уведоми незабавно „Ексел Дент“ ЕООД, с цел прекъсване на достъпа до личната информация.
Потребителят се задължава да поддържа актуална личната си информация и да нанесе своевременно промени, относно смяна на адрес, телефонен номер, електронна поща. „Ексел Дент“ ЕООД не носи отговорност за недоставени поръчки, поради неактуална информация, а повторното им изпращане се поема от Потребителя.

ІХ. Поръчки

Електронният магазин на „Ексел Дент“ ЕООД приема поръчки 24 часа в денонощието, 7 дни седмично. Всеки избран продукт се слага в количката. Преди да потвърди поръчката си, Потребителят може да прегледа количката, да коригира количеството и информацията си и след това да я потвърди.
Окончателно потвърждаване на поръчката се осъществява от служител на „Ексел Дент“ ЕООД, чрез телефонна обратна връзка с клиента за потвърждаване на вида и количество на избрания продукт, адрес за доставка, данни за фактура, начин на плащане.
При избора на начин на плащане и потвърждаването на поръчката, Потребителят се задължава да заплати крайната й цена. След заявката, системата на електронния магазин изпраща имейл, потвърждаващ получаването на поръчката.
Като алтернативна форма на поръчка се приемат заявки, дадени на телефон 02/986 35 68 , 0888 52 70 90 или на електронна поща office@excelldent-bg.com.

Поръчки, заявени до 13 часа в дните понеделник – петък, се доставят на следващия работен ден.
Поръчки, заявени след 13 часа в дните понеделник – петък и в дните събота-неделя, се доставят на втория работен ден, следващ деня на поръчката.

Изпълнението на поръчката може да бъде забавено поради някоя от следните причини:
1. Липса на наличност на поръчаната стока;
2. Грешен или непълен адрес за доставка или телефон за контакт с Потребителя;
3. Форсмажорни обстоятелства.

Х. Цени и начин на плащане:

Крайната цена на поръчката представлява общата сума от цените на всички поръчани продукти, с включена цена на доставка, уточнена допълнително.
Всички цени са в левове, с включен ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване, до момента на плащане.
Начините на плащане, които се приемат, са следните:
На място, при доставка от наш служител или куриер – При избиране на този метод за плащане от Потребителя, се създава поръчка с номер и крайна цена. Заплащането на поръчката се извършва на нашия служител или куриера, при доставка.
По банков път – При избор на начин на плащане „банков превод”, при заявяване на поръчката от Потребителя, се създава поръчка с номер, както и му се издава фактура, на базата на която той следва да заплати, в рамките на 3 (три) работни дни. Потребителят извършва банков превод по сметка на „Ексел Дент“ ЕООД, като посочва номера на фактурата, като основание за плащане.
Транзакционната валута (тази която се въвежда в платежната страница при покупка) е Български лев.

ХІ. Доставка
Доставката е безплатна при поръчки над 150 лв. и до 5 кг. Разходите по доставка извън тези параметри, включително доставки в събота и с фиксиран час, са изцяло за сметка на Получателя.
Поръчки, заявени до 13 часа в дните понеделник – петък, се доставят на следващия работен ден.
Поръчки, заявени след 13 часа в дните понеделник – петък и в дните събота-неделя, се доставят на втория работен ден, следващ деня на поръчката.

Фирма „Ексел Дент“ ЕООД доставя пратките с куриерска фирма Спиди, в рамките на 24 или 48 часа.
Цени и условия за доставка и наложен платеж с куриерска фирма Спиди може да видите на https://www.speedy.bg/bg.
Доставката на Вашата поръчка се извършва с куриерска фирма или от наш служител на указания от Вас адрес, всеки делничен ден от 9.00 до 17.30 часа.
Доставки не се извършват в неделя, официални празници/почивни дни или извън указаните часове.
Възможна е доставка и с всяка друга куриерска компания, по желание на клиента, на цени по действащите тарифи за превоз на пратки на съответната компания, валидни към момента на получаването на поръчката.
При желание за доставка с друга куриерска фирма, цената за доставка на стока се определя на база тегло, размер и дестинация, съгласно цените на избраната куриерска фирма. Тези ценови листи са достъпни на интернет сайтовете на фирмите.
В случай на забавяне на доставката, независимо от причините, „Ексел Дент“ ЕООД се задължава да уведоми Потребителя за това и да посочи нова дата на доставка.

ХІІ. Отказани поръчки, рекламации и връщане на поръчки

Потребителят може да откаже поръчката си преди тя да бъде подготвена за доставка чрез куриер или доставена на адреса, посочен от Потребителя – чрез нарочно писмено съобщение на office@excelldent-bg.com или с телефонно обаждане на 02 986 35 68.
Потребителят има право, без да дължи обезщетение и без да посочва причина, да върне получената стока в срок до 14 работни дни, считано от деня на получаването й. В този случай Потребителят трябва да върне стоката в запазена оригинална опаковка, с ненарушена цялост и неизползвана, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП.
При неизпълнение на тези условия „Ексел Дент“ ЕООД запазва правото си да откаже да приеме върнатата стока и съответно да не възстанови пълната сума, платена от Потребителя.
Потребителят е длъжен да уведоми писмено „Ексел Дент“ ЕООД относно желанието си да върне стоката/стоките на имейл: office@excelldent-bg.com и да я/ги върне обратно на „Ексел Дент“ ЕООД, като разходите по връщането са за сметка на Потребителя.
В случай на връщане на доставен вече продукт и спазване на условията за цялостност на опаковката и неизползване на стоката, „Ексел Дент“ ЕООД възстановява сумата по стойността на продукта/ите в 30-дневния законоустановен срок, чрез платежното средство, ползвано за плащане на поръчката. Всички разходи, които Потребителят е направил за получаването и връщането на закупената стока, комисионни на банки и други разходи извън сумата по стойността на продуктите от поръчката, остават за негова сметка.

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ МЕСЕЧЕН КАТАЛОГ